naše služby

inženýrské sítě

01.
 • výstavba vodovodů na pitnou a užitkovou vodu včetně přípojek do průmyslových areálů, bytových a rodinných domů
 • výstavba kanalizačních řádů / splaškových i dešťových vod /, kanalizací a odpadů
 • rekonstrukce a opravy vodovodních řádů a přípojek
 • rekonstrukce kanalizace, kanalizačních šachet a kanalizačních řádů
 • možnost použití bez výkopových technologii při vhodnosti použití
 • výstavba technologických průmyslových rozvodů 
 • výstavba a opravy komunikací a chodníků včetně odvodnění
 • výstavba zpevněných ploch

zemní a výkopové práce

02.
 • výkopové práce
 • terénní úpravy
 • hloubení rýh pro inženýrské sítě
 • řezání živičných povrchů
 • jiné zemní a výkopové práce

kontejnerová doprava

03.
 • doprava zemin a sypkých materiálů